Runristning i gravkontext G210, L1975:1369, Västerhejde 97:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning i gravkontext G210, L1975:1369
Foto av Runristning i gravkontext G210, L1975:1369
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Här ligger Gairvald i Bjärs och hans hustru.

Visa originaltolkning

+ hier : likr : kairualtr : i berhi : ok : hans : hus:froya

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Gravhäll av kalksten, ca 2,3 m h, 0,85 m br vid basen och 1,3 m br upptill samt 0,17 m tj. På den mot N vända släta sidan är i nhugget (Se fig t h). Översättning: Här ligger Gairvald i Berg oc h hans hustru. 1,5 m Ö om nr 1 är 2) Gravhäll av kalksten, fragme nt av (nederdel), 1,3 m h, 0,7 m br vid basen och 0,8 m br upptil l samt intill 0,08 m tj. Samma motiv synes nedtill på denna men r ingkorset är endast kvar i nedre högra delen. Avbruten upptill oc h ytskadad. Se skiss i boken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Västerhejde socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.
På kyrkogården vid västra kyrkogårdsmuren.
N sidan av kyrka, 1 m Ö om port.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Västerhejde socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.580669
Longitud: 18.248244
Lämnings-ID: L1975:1369
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhejde 97:1
Sveriges runinskrifter: G210 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Västerhejde kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Medeltid
Datering: 1300-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Västerhejde
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1369