Runristning i gravkontext G21, L1975:1845, Öja 32:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning i gravkontext G21, L1975:1845
Foto av Runristning i gravkontext G21, L1975:1845
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jakobs söner på Burg lät göra stenen över sin fader och sin broder, herr Nikulas, som ägde vår kyrka (dvs. var kyrkoherde vid vår kyrka), så länge Gud ville. Bedjen för deras själar och för Hägvald, … son. De vilar här under. Ole gjorde mig.

Visa originaltolkning

⁓ iakaubs : synir : a burh : litu : g(i)(a)(r)a : stain : yvir : faþur : sen : ok : [b]roþur : sen : hera : [ni]kulas : sum : (o)ra : (k)irkiu : ati : men : guþ : uildi : biþ[i]n : fyri : þ(a)ira : sialum : ok : hehualdi : … : syni : þair : huilas : hier : undir · o^le : (l)uþa^r : gia^rþi : mik

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristad gravhäll, kalksten, 2,20 m l 1,06-1,09 m br och 0,1 1-0,14 m tj. Kors i stenens mitt. Runor längs ramkanten. 11 m Ö o m nr 1 är 2) Runristad gravhäll, kalksten 2,02 m l, 0,73-1,09 m b r och 0,09 m tj. Runor i nedre högra hörnet. Bägge hällarna är sa tta i kyrkogårdsmur.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Öja socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.
Under tak utanför kyrkogårdsmuren.
20 m Ö om gångväg och 33 m S 5cg V om SÖ hörnet av kyrka samt i N sidan av kyrkogårdsmur.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Öja socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.035108
Longitud: 18.300154
Lämnings-ID: L1975:1845
Riksantikvarieämbetets ID: Öja 32:1
Sveriges runinskrifter: G21 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Öja kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Gråvit kalksten
Runristare: Ole
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Medeltid
Datering: Slutet av 1200-talet – början av 1300-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Öja
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1845