Runristning i gravkontext G115, L1977:2945, Gammelgarn 104:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning i gravkontext G115, L1977:2945
Foto av Runristning i gravkontext G115, L1977:2945
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jesus Krist vare Hallvis själ nådig! Unga-Gannes(?) husfru, Anga-Smeds dotter vilar här. Envar som ser härpå bedje Pater noster för Hallvis själ. Magister gjorde mig. Botvid smed lät göra mig … vare oss nådig. Sigtjaud(?), hans husfru, som …

Visa originaltolkning

⁓ gesus : krist : na^þi : ha^luia : sia^l : u^nga^ga^na : husbra^ya : a^ngua:smis : dot^r hu(l)ls : hier : huer : sum : a^sir : biþi : pata^no^st^u : firi : haluia : sia^l : ma^gista^s : (g)efs : gerþi : mik : bot^uiþr : smiþr : lit : gera mik : (a)…-m ⁓ (i)…- naþi : us : sihþa^þ : ha^ns : husbryia : sum : … bi(þ)-…

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad gravhäll (G 115), kalksten, trapetsoid form, 2x0,75-1,15 m . Runrad längs hällkanten 0,06 m h samt i ett ringkors som pryder gravhällen. Hårt sliten. Inskrift: "Jesus Krist vare Hallvis själ nådig Unga-Gannes(?) husfru, Anga-Smeds dotter vilar här. Envar som ser härpå bedje Pater noster för Hallvis själ. Magister gefs gjorde mig. Botvid smed lät göra mig ... vare oss nådig".
I ringkorset:"Sigtjaud(?), hans husfru, som ...".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Gammelgarn socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.
I korgolvet
Sedan 1958 i koret, 40 cm N om S väggen. Huvudändan omedel­bart Ö om korportalen, fotändan invid altarskranket.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Gammelgarn socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.404526
Longitud: 18.804678
Lämnings-ID: L1977:2945
Riksantikvarieämbetets ID: Gammelgarn 104:1
Sveriges runinskrifter: G115 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Gammelgarns kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Kalksten
Runristare: Magister (gefs)
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Medeltid
Datering: 1300-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Gammelgarn
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:2945