Runristning i gravkontext Botkyrkamonumentet, Sö286, L2017:2014, Botkyrka 24:4 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runristning i gravkontext Botkyrkamonumentet, Sö286, L2017:2014
Foto av Runristning i gravkontext Botkyrkamonumentet, Sö286, L2017:2014
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde Biorn, dictu Kristus, precor te.} §B Karl gjorde stenen efter Björn, sin frände, Svens och Bänkfrids son i Hammarby, hans … Här ligger han under denna sten. Bänkfrid efter … sin son.

Visa originaltolkning och runtext

§A + {QI · LEGET · ET · NESCIT · VIR · NOBILIS · HIC · REQIESCIT ·⁓· SIT MVNDVS · SORDE · BIORN : DICTV XPE PRE[C]OR TE} ⁓ §B [k]ar[l +] (k)[æ](r)(þ)(i) ⁓ stin + i(f)[(t)]iʀ + biorn + fren[t]a + sæn + su[en]s + sun + -k + [be](n)k(f)ri[þa +] i ha[im]a[rbu] + §A ---(u)bu (+) hans + ha(r) + [lik](r) [+] han + yn(t)i + s[t]eni + þei[m]i + bank(f)riþi a[t] (+) [k]a(r)-h----[r + su]n sin +

§A + {QI · LEGET · ET · NESCIT · VIR · NOBILIS · HIC · REQIESCIT ·⁓· SIT MVNDVS · SORDE · BIORN : DICTV XPE PRE[C]OR TE} ⁓ §B [k]ar[l +] (k)[æ](r)(þ)(i) ⁓ stin + i(f)[(t)]iʀ + biorn + fren[t]a + sæn + su[en]s + sun + -k + [be](n)k(f)ri[þa +] i ha[im]a[rbu] + §A ---(u)bu (+) hans + ha(r) + [lik](r) [+] han + yn(t)i + s[t]eni + þei[m]i + bank(f)riþi a[t] (+) [k]a(r)-h----[r + su]n sin +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravvård, kopia, med runiskrift, av ett massivt stenblock, sandsten 1,5 m l, 0,46 m br och 0,55 m h. I sina grunddrag antydande en kyrkbyggnad. Sidorna samt tak rikt dekorerade med slingor, bladormament, djur, runor och människor. Latinsk inskription: »Den som läser och är okunnig [må veta, att] en ädel man vilar här. Jag beder dig, Kristus, att du må säga: 'Han, Björn, må vara ren från [syndens] orenhet'.» . Runinskrift: »Karl gjorde stenen efter Björn, sin frände, Svens och Bänkfrids son i Hammarby, hans ... Här ligger han under denna sten. Bänkfrid ... sin son.» Kopia. Originalet återfinns på Statens Historiska Museum, Stockholm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack morän-och lermark. Kyrkogård

1/2 m S om kyrkans S sida och 1 m Ö om vapenhusets ingång.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.238968
Longitud: 17.818201
Lämnings-ID: L2017:2014
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 24:4
Sveriges runinskrifter: Sö286 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Botkyrkamonumentet
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2014