Runristning G97, L1977:6481, Etelhem 138:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G97, L1977:6481
Foto av Runristning G97, L1977:6481
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vat lät göra … dopfunt.

Visa originaltolkning

huatr : let kear- · futkar bos

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Dopfunt med runor. 2) Fyndplats för 2 djurhuvudformade spänne n av brons samt 20 pärlor av bärnsten, glas och glasfluss, påträf fade i april 1935 vid gravgrävning på Etelhems kyrkogård av kyrva ktaren Albin Andersson, Kyrkeby och hembjuden av denne för inlöse n. Inlöstes för 25 kr och erbjöds Gotlands Fornsal.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Etelhem socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V delen av kyrka.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Etelhem socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.337207
Longitud: 18.495926
Lämnings-ID: L1977:6481
Riksantikvarieämbetets ID: Etelhem 138:1
Sveriges runinskrifter: G97 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Etelhem
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:6481