Runristning G91, L1976:6196, När 103:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G91, L1976:6196
Foto av Runristning G91, L1976:6196
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning

far-th

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning på kyrkväggen. Den finns i V ingången i kalkmuren på S sidan, innanför postalet omkring 1,50 m ovanför golvet, omkrin g 0,30 m Ö om portalens innerkant. Ristning i murbruket en övre rad av raka, staplar i följd sannolikt icke runor. I varje fall k an ingen säker runa här konstateras. Nedanför denna rad och något th: "far-th". Se ristning i boken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i När socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i När socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.257315
Longitud: 18.624872
Lämnings-ID: L1976:6196
Riksantikvarieämbetets ID: När 103:1
Sveriges runinskrifter: G91 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: När
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:6196