Runristning G36, L1976:2742, Grötlingbo 146:2 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G36, L1976:2742
Foto av Runristning G36, L1976:2742
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Botair mästare gjorde stenen efter Botaid, sin hustru, dotter till Jakob i Vetaborg. Vår Herre vare nådig alla deras själar … Ole högg dessa runor …

Visa originaltolkning

[+ b(o)tair mais(t)eri : kiarþi : stain : epter : bo]taaþi : ho^usfreu sina : iakus : burnu l : uetabrhum : uar hera : naþi : þaira sial : (a)ltra : [me(n)is--air(a)] oli : hiak r:unir þisar : þesun : buais

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristad gravhäll, röd kalksten 1,88 m l och 0,9-0,95 m br. G 35. 5 m S om nr 1 och infattad i S korväggen är: 2) Runristad g ravhäll, röd kalksten, 1,73 m l och 0,8-0,85 m br. Halva inskrift en dold i korväggen. G 36. 1,5 m Ö 40cg S om nr 2 är: 3) Runsten, fragment, sandsten, övre hälften (tredjedelen). 0,4 m h, 0,37-0, 48 m br och 8-10 cm tj. Påträffades omkr 1938 i en grav på kyrkog ården. Är numera placerad i nisch i S korväggen. G 37. 6 m ÖNÖ om långhusets SV hörn på SV pelaren är: 4) Runor, 4 st och är ritad e med rödkrita. Inskriften är 0,2 m l och 7 cm h. Är belägen 1,64 över långhusgolvet och på pelarens S sida. Under nr 2 och i korg olvet är: 5) Runristad gravhäll, sandsten, 1,85x0,5 m, svagt konv ex ovansida med kors i högrelief. På korsstaven är minst 7 synlig a runor.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Grötlingbo socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1 kyrka.
I en nisch i södra korväggen.
2 m SV om korets NÖ hörn och N om altaret i golvet är

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Grötlingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.133504
Longitud: 18.346714
Lämnings-ID: L1976:2742
Riksantikvarieämbetets ID: Grötlingbo 146:2
Sveriges runinskrifter: G36 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Grötlingbo kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Röd kalksten
Runristare: Ole
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Medeltid
Datering: Ca. 1350–1400
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Grötlingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:2742