Runristning G337, L1975:6315, Fårö 385 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G337, L1975:6315
Foto av Runristning G337, L1975:6315
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gud förlåte oss våra synder, så sade Petar murarmästare.

Visa originaltolkning

⁓ guþ : firi:lati us : orar : sitir : su sedi : pet-r : mura:maisþiri :

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runstenen G 337, RAÄ-nr Fårö 40:1. Runstenens tre delar har alla påträffats vid olika tillfällen vid Langhammers gård (uppgift från Gotlands runinskrifter, Fårö sn, G 337). En byråmässigt markering har därför gjorts på Langhammers gård som får representera alla tre fyndplatserna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Fårö socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Fårö kyrka

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.984906
Longitud: 19.163272
Lämnings-ID: L1975:6315
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 385
Sveriges runinskrifter: G337 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Langhammars
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Medeltid
Datering: 1400-talet (möjligen yngre)
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:6315