Runristning G31, L1977:3848, Fide 22:2 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G31, L1977:3848
Foto av Runristning G31, L1977:3848
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Jesus nasarenus. Jacobus. … Laurentius … §B Olav. §C Tjaude i Bredkvide.

Visa originaltolkning

§A ihesus : na(s)arenus ¶ iacobus ¶ lu (l)aurencius ¶ m(u)ttonmu- §B olauir §C þauþi : i braiþu^ki(u)(m)

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runinskrift på gravhäll av kalksten, 1,45x1,20 m. Mitt på stenen ett inhugget St. Georgs kors. Runinskrift på 3 av korsarmarna. P å S korväggen och V om kor portalen är: 2) runinskrift i putsen, 9 cm l, runhöjd 3 cm. På triumfbågens N stödpelare och dess Ö sida är: 3) runinskrift i putsen, 6 cm l, runhöjd 4 cm. På N korväggen är: 4) runinskrift i putsen, inom ett 55x65 cm st område, med runo r på 7 ställen. Runhöjd 2-5 cm. 2) runinskrift i putsen, 9 cm l, runhöjd 3 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Fide socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I kyrka.
I koret
SV hörnet av korgolvet.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Fide socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.073741
Longitud: 18.316409
Lämnings-ID: L1977:3848
Riksantikvarieämbetets ID: Fide 22:2
Sveriges runinskrifter: G31 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Fide kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Kalkputs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Medeltid
Datering: 1400-talet (C)
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Fide
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:3848