Runristning G229, L1977:2807, Barlingbo 15:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G229, L1977:2807
Foto av Runristning G229, L1977:2807
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … §B Maria. §C Johannes. §D Marcus. §E Lukas. … apostlar(?)

Visa originaltolkning och runtext

§A ma- §B maria §C iohanes §D markus §E luks last gearf : a:posu-i

§A ma- §B maria §C iohanes §D markus §E luks last gearf : a:posu-i

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runinskrift på dopfunt, kalksten, ca 0,8 m diam och 0,96 m h. a) På bildfältet (NÖ) en runinskrift 0,08 m l och 0,025 m h på t uppens kam. b) På bildfältet (NV) en runinskrift, 0,2 m l och 0,0 25 m h runt kentaurens huvud. c)På bildfältet (SV) en runinskrift 0,1 m l och ca 0,01 m h ovanför tjurens vänstra horn. 2) Gravstenar. Inne i kyrkan finns 3 gravstenar från 1200- och 1300-talen. 2 m SSÖ om ingången är en gravsten, varpå Magnus från Stava omnäm nes (1200-talet). Se skiss i boken!

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Barlingbo socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 4 m NÖ om SV hörnet av kyrkorummets torndel.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Barlingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.564614
Longitud: 18.462911
Lämnings-ID: L1977:2807
Riksantikvarieämbetets ID: Barlingbo 15:1
Sveriges runinskrifter: G229 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Barlingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:2807