Runristning G177B, L1975:1357, Väte 4:4 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G177B, L1975:1357
Foto av Runristning G177B, L1975:1357
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

horn/korn/törne horn/korn/törne

Visa originaltolkning

hkþooo^rrrnnn ¶ -(k)þooo^rrrn--

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runinskrift i gravhäll, kalksten 1,65x0,7-1 m (Ö-V). Runhöjd 6 cm. Hällen är placerad i golvet längs S långsidan strax intill altaret. Bredvid nr 1 är 2) Runinskrift i gravhäll, kalksten, 1,9 x0,8 m (Ö-V). Runhöjd 7 cm. Runraden är starkt sliten och till st or del olåsbar. I N korväggen och 2,45 m h över golvet är 3) Runi nskrift i putsen 42 cm l och med 5,5-6 cm h runor. I S korväggen och 1,40 m h över golvet är 4) Runinskrift i putsen, 2 runrader, 20 cm l och med 3,5-4 cm h runor. Ytterligare tecken finnes troli gen ej runor.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Väte socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Väte kyrka.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Väte socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.449027
Longitud: 18.363806
Lämnings-ID: L1975:1357
Riksantikvarieämbetets ID: Väte 4:4
Sveriges runinskrifter: G177B (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Väte
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1357