Runristning G142, L1976:871, Ganthem 38:7 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G142, L1976:871
Foto av Runristning G142, L1976:871
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A <fuþorkhniastblmʀ?…> [=gyllental]. §B Maria, Guds och allas vår moder. §C Peto Kambs. §D … §E <fuþorkh> §F <fuþor[k]h[nia]s[tb]lm[ʀ]> §G … ristade mig. §H Peto Kumble. §I <fuþorkhfuþorkh>

Visa originaltolkning

§A fuþorkhniastblm⁓ʀ a^l… §B maria : moder : gus : … : aall(e) ua^r §C beto : k-m(b)(s) §D fu… §E -uþ(o)rkh… §F (f)uþ(o)r-h---(s)--lm §G … risti · mik §H beto kumb… §I fuþorkhfuþorkh-

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runinskrift i putsen 1,45 m h över översta trappsteget.Runrad en är 26 cml och runorna är 2,5cm h. På tornkammarens N vägg är 2 )Runinskrift i putsen, 1,42 m h över golvet. Två rader, 40 cm res p, 5 m l, och runorna är 2-3 cm h. På tornkammarens NÖ vägg är 3 ). Runinskrift i putsen 1,27 m h över golvet. Runraden är 19 cm l och runorna är 4 cm h. På tornbågens N vägg är 4) Runinskrift i putsen, 1,12 m h över golvet. Runraden är 12 cm l och runorna är 3,5 cm h. på tornkammaren N vägg är 5( Runinskrift i putsen, 2,05 m h över golvet. Tre runor synliga, 10,5cm h. på tornkammarens S vägg är 6) Runinskrift i putsen, 1,19 m h över golvet. Tre runra der, 15-50 cm l, och runorna är 9-13 cm h.På tonkammarens V vägg är 7) Runinskrift i putsen, 1,26-1,35 m h över golvet. Tre runrad er, 7,40 resp ,61 cm l,och runorna är 4-9 cm h.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ganthem socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I kyrka.

I korpootalens Ö nisch.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Ganthem socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.514623
Longitud: 18.581603
Lämnings-ID: L1976:871
Riksantikvarieämbetets ID: Ganthem 38:7
Sveriges runinskrifter: G142 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Ganthem
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:871