Runristning G127, L1977:9348, Guldrupe 63:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G127, L1977:9348
Foto av Runristning G127, L1977:9348
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ave Maria, gratia plena./Var hälsad Maria, full av nåd.

Visa originaltolkning

afe maraa : garasia : p(l)ena

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runinskrift, 0,48 m h i tornrummets S vägg, intill och Ö om t ornbågen. Ifylld med svart färg. 2) Runinskrift, 2 rader, 0,86 m resp 0,44 m h. I N väggen under tornbågen. Ifylld med svart färg. 3) Runinskrift, 0,81 m l, i korets S vägg under fönstret. Ifylld med svart färg. 4) Runinskrifter, 6 st ord, ristade i 6 st träbj älkar i tornspirans träkonstruktion. 5) Runinskrifter, uppgift om , i tornrummet på flera ställen i putsen, enl P A Säve 1864. Förs vunna 1923.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Guldrupe socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Guldrupe kyrka.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Guldrupe socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.430332
Longitud: 18.426662
Lämnings-ID: L1977:9348
Riksantikvarieämbetets ID: Guldrupe 63:1
Sveriges runinskrifter: G127 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Guldrupe
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:9348