Runristning G125, L1976:7095, Vänge 51:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G125, L1976:7095
Foto av Runristning G125, L1976:7095
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning

…tik : ilu : --r : ut : b :

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runinskrift, 0,53 m l, lodrät skriven på fornmuren S om portt alen. Starkt vittrad. 2) Runsten, 2,13x1,14x0,08 m. Ligger som al tarbord. 3) Runinskrift med röd färg på S kyrkväggen omedelbart V om predikstolen, 0,25 m h och 0,42 m br.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vänge socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:V sida av fornmur på Vänge kyrka.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Vänge socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.452031
Longitud: 18.511276
Lämnings-ID: L1976:7095
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 51:1
Sveriges runinskrifter: G125 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:7095