Runristning G104A, L1977:7663, Lye 89:8 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G104A, L1977:7663
Foto av Runristning G104A, L1977:7663
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Söte Herre Jesus Kristus, jag beder dig för din söta moders, fru Maria mös … och bedrövelse. §B §C Hjälp Maria … §D … §E Hjälp Maria. §F … §G … §H

Visa originaltolkning

§A syto hera : gesus : kristus : giak : biþr : þik : firi : þa sy[n-]h : ok : toryyfilsi : þinn suyta : mo^ ^fru ma^ria : mo^uy ¶ -------na-s-þa---t §B fuþ-rkhnia §C (h)elb mari- ---- §D …na : tema sat §E (h)elb m-(r)--- §F h armabi §G tenna · om · konst §H [fuþork-…stb…]

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristad gravhäll, kalksten, i tre fragment (varav ett förva ras på Gotlands Fornsal). De övriga fragmenten är 0,69-0,98 m l o ch 0,5-0,83 m br (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. Invid och S om nr 1 är: 2) Runristad gravhäll, kalksten, 1,9x1,05 m (Ö-V). Runorna ä r 0,07 m st. 3 m N om nr 2 och invid och N om alteret är: 3) Runr istad gravhäll, kalksten, 1,87x0,83 m (Ö-V). Runorna är 0,06 m st . Invid och N om nr 3 är: 4) Runristad gravhäll, kalksten, 2,03x1 ,17 m (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. 2 m V om nr 4 och invid och S om ingången till sakristian är: 5) Runristad gravhäll, kalksten, 1,95x1 m (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. I koret på S väggen strax Ö om korporten och 1,3 m ovanför korgolvet är: 6) Runinskrift i mu r, ristningens längd är 1,92 m l. Runorna är 0,07 m h. På S vägge n V om portalen är: 7) Runinskrift i mur, enligt Jansson o Wessén .På triumfbågens S del, Ö väggen, 0,74 m N om S kyrkogårdsmuren o ch 1,45 m ovanför golvet är: 8) Runinskrift i mur, ristningens lä ngd är ca 0,15 m l. Runorna är 0,03 m h. På den N väggen 0,32 m Ö om triumfbågen och 2 m ovanför golvet är: 9) Runinskrift i mur, ristningens längd är 0,24 m. Runorna är 0,05 m h. På N väggen Ö o m altarskåpet är: 10) Runinskrif i mur, enligt Jansson o Wessén ä r runinskriftens längd 0,06 m och runorna 0,01 m h. På triumfbåge ns N mur, Ö väggen, ca 2 m ovanför golvet är: 11) Runinskrift i m ur, ristningens längd är 0,24 m. Runorna är 0,05 m h. Invid och N om nr 11 är: 12) Runinskrif i mur, runorna är 0,04 m h. Vid N po rtalen i Ö smygen är: 13) Runinskrift i mur, ett flertal rader av runor. Runorna är 0,03 m h. På den yttre valvbågen på S långhusp ortalen, på Ö sidan av ingången, 1,5 m ovanför tröskeln är: 14) R uninskrift i mur, ristningens längd är 0,09 m l. Runorna är 0,1-0 ,14 m h. I tornrummet på den S väggen är: 15) Runinskrift i mur, ett flertal rader av runor. Runorna är 0,03 m h. I tornrummet vid västportalen är: 16) Runinskrift i mur, ett flertal rader av run or. Runorna är 0,02 m h. I tornrummet på den N väggen är: 17) Run inskrift i mur, ett flertal rader med runor. Runorna är 0,3-0,8 m h. På S korväggen V om korportalen, 1,9 m ovanför golvet är: 18) Runinskrift i mur, bestående av målade runor, målningen är 0,44 m l. Runorna är 0,08 m h. På tornbågens N sida, mot S är: 19) Run inskrift i mur, bestående av ett flertal målade runrader. Raderna är 0,34-0,67 m l. Runorna är 0,06-0,08 m h.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lye socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.
I koret
Invid och S om altaret i korgolvet är nr 1,

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Senare delen av §A läst från teckning.

Vill du se flera runristningar i Lye socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.297933
Longitud: 18.52639
Lämnings-ID: L1977:7663
Riksantikvarieämbetets ID: Lye 89:8
Sveriges runinskrifter: G104A (Gotlands runinskrifter)
Plats: Lye kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Kalkputs, murbruk
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Medeltid
Datering: 1400-talet (A)
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Senare delen av §A läst från teckning.
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Lye
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:7663