Runristning Forsaringen, Hs7, L1951:4410, Forsa 82:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runristning Forsaringen, Hs7, L1951:4410
Foto av Runristning Forsaringen, Hs7, L1951:4410
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A En oxe och två uns silver (i böter) till staven för att en helgedom ska återställas i giltigt skick för första gången; två oxar och fyra uns silver (i fina) för andra gången; men för tredje gången fyra oxar och åtta uns silver (i fina); och all egendom i avstängning, om han inte gör rätt. §B Att folket har rätt att kräva, enligt folkets lag, som förordnades och stadfästes tidigare. Men de gjorde sig den här "ringen", Anund från Tåsta och Ofeg från Hjortsta. Men Vibjörn målade. §B Att folket har rätt att kräva, enligt folkets lag, som förordnades och stadfästes tidigare. Men de gjorde uttalandet(?) tight(?), Anund från Tåsta och Ofeg från Hjortsta. Men Vibjörn målade.

Visa originaltolkning och runtext

§A ⁓ uksa tuiskilan auk aura tuo staf at fursta laki ⁓ uksa tuo auk aura fiura| |at aþru laki ⁓ ¶ ⁓ in at þriþia laki uksa fiura| |auk aura| |ata staf ⁓ auk alt aiku i uarʀ if an hafsk aki rit furiʀ §B ⁓ suaþ liuþiʀ aku at liuþriti sua uas int fur auk halkat ⁓ in þaʀ kirþu sik þita| |anunr o tarstaþum ⁓ ¶ ⁓ auk ufakʀ o hiurtstaþum ⁓ in uibiurn faþi ⁓ §B ⁓ suaþ liuþiʀ aku at liuþriti sua uas int fur auk halkat ⁓ in þaʀ kirþu sikþ| |þita| |anunr o tarstaþum ⁓ ¶ ⁓ auk ufakʀ o hiurtstaþum ⁓ in uibiurn faþi ⁓

§A ⁓ uksa tuiskilan auk aura tuo staf at fursta laki ⁓ uksa tuo auk aura fiura| |at aþru laki ⁓ ¶ ⁓ in at þriþia laki uksa fiura| |auk aura| |ata staf ⁓ auk alt aiku i uarʀ if an hafsk aki rit furiʀ §B ⁓ suaþ liuþiʀ aku at liuþriti sua uas int fur auk halkat ⁓ in þaʀ kirþu sik þita| |anunr o tarstaþum ⁓ ¶ ⁓ auk ufakʀ o hiurtstaþum ⁓ in uibiurn faþi ⁓ §B ⁓ suaþ liuþiʀ aku at liuþriti sua uas int fur auk halkat ⁓ in þaʀ kirþu sikþ| |þita| |anunr o tarstaþum ⁓ ¶ ⁓ auk ufakʀ o hiurtstaþum ⁓ in uibiurn faþi ⁓

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av
I beskrivningen av står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Järnring med runinskrift, ca 45 cm om yttre diam, godstjocklek 17 mm. Runorna, som finns på ringens båda sidor, är 10-11 mm höga. Inskriften täcker ung 2/3 av ringens omkrets på båda sidor. Originalet finns på pastorsexpeditionen, 150 m SV om kyrkan, RAÄ nr 411:2.
Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, förvaras originalet i församlingens kassavalv och kopian förvaras i sakristian.
Enligt ett flertal på 1700-talet upptecknade sägner var ringen ursprungligen fästad på Hög kyrkas dörr. Den flyttades därifrån då en ny kyrka byggdes i Forsa. Ringen är troligen från tidigt 1100-tal och dess lagbud lyder:
"En tvegill oxe och två öre till biskopsstaven för första mässfallet; två oxar och fyra öre för andra mässfallet; men för tredje mässfallet fyra oxar och åtta öre; och all egendom i kvarstad, om han inte gör rätt för sig. Det som de lärde tillkommer enligt landets lag, det blev förr stadgat och stadfäst. Men de gjorde sig detta, Anund i Tåsta och Ofeg i Hjortsta. Men Vibjörn ristade." (Översättning enl. G. Hafström, 1954).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
s geografiska plats
finns i Forsa socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Kyrkan. Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, förvaras originalet i församlingens kassavalv och kopian förvaras i sakristian.

s GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera i Forsa socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.734197
Longitud: 16.939149
Lämnings-ID: L1951:4410
Riksantikvarieämbetets ID: Forsa 82:1
Sveriges runinskrifter: Hs7 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Forsaringen
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Forsa
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:4410