Runristning DRStävieRaä15, L1989:6325, Stävie 15:1 i Kävlinge, Skåne
Foto av Runristning DRStävieRaä15, L1989:6325
Foto av Runristning DRStävieRaä15, L1989:6325
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… bra(?) … Gud(?)/god(?) …

Visa originaltolkning

[… bonus … kuþ …]

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskrift, platsen för. Enligt Bruzelius (1878) fanns i koretpå Stävie kyrka en runinskription, på väggen.Se skiss i inventeringshandlingarna.Runorna var placerade i nedre delen av en freskomålning, ca 4x3 mst som (1877) påträffats i kyrkans kor.Inget synligt 1985.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stävie socken i Kävlinge kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Stävie kyrka.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Runor i koret, nu försvunna, fler runor ska ha funnits. Tolkning av Jan Owe/Henrik Williams.

Vill du se flera runristningar i Stävie socken eller Kävlinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.761756
Longitud: 13.071558
Lämnings-ID: L1989:6325
Riksantikvarieämbetets ID: Stävie 15:1
Sveriges runinskrifter: DRStävieRaä15
Plats: Stävie kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Kalkputs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Medeltid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Runor i koret, nu försvunna, fler runor ska ha funnits. Tolkning av Jan Owe/Henrik Williams.
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kävlinge
Socken: Stävie
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:6325