Runristning DR326, L1989:6565, Södervidinge 41:1 i Kävlinge, Skåne
Foto av Runristning DR326, L1989:6565
Foto av Runristning DR326, L1989:6565
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Mårten gjorde mig.

Visa originaltolkning

+ marten ⁓ mik ⁓ giarþe ⁓+

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning på dopfunt.
Texten tolkas: Martin gjorde mig

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Södervidinge socken i Kävlinge kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Södervidinge socken eller Kävlinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.821919
Longitud: 13.095926
Lämnings-ID: L1989:6565
Riksantikvarieämbetets ID: Södervidinge 41:1
Sveriges runinskrifter: DR326
Plats: Södervidinge kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Medeltid
Datering: Slutet av 1100-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kävlinge
Socken: Södervidinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:6565