Runhäll URR1987;134, L2013:1590, Spånga 206:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runhäll URR1987;134, L2013:1590
Foto av Runhäll URR1987;134, L2013:1590
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ingilaug lät hugga denna berghäll till minne av sin son Sigfastr(?) och … <-ihilt>, hans bror. Mamman och sonen, de bor i Húsar(?)

Visa originaltolkning och runtext

ikilauh × lit + hakua · eli þsa · eftʀ + sun sin × sihfastr · auk · -ihilt · broþiʀ hans · þ-u muþrkun bua i hu-um

ikilauh × lit + hakua · eli þsa · eftʀ + sun sin × sihfastr · auk · -ihilt · broþiʀ hans · þ-u muþrkun bua i hu-um

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll 1,72 m br och 2,66 m h. Runhöjd 7-10 cm.Ristningsytan (är åt 20cg) är skrovlig, på sina håll med mycketgrova kristaller, och genomdragen av sprickor. Ristningen hargivits en symmetrisk, svagt konisk bårform med skänklarna nedåtoch med skriftbanddjupets främre och bakre delar vikta i öglorinåt, uppåt över ristningsytan. Inom denna ram är ett någotmindre banddjur utan runor samt små ormar inkomponerade. Innanförramen i ristningens övre del ett halvmeterstort kors. Inskrift(Översatt): "Ingelög lät hugga denna häll efter sin son Sigfastoch -ihilt hans broder (lät också hugga?). De, moder och son bo iHusby (?)." T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sidan av låg bergknalle, skog

Ca 400 m NÖ om Granby mangårdsbyggnad och ca 35 m N om ett öppetfält

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.404575
Longitud: 17.927228
Lämnings-ID: L2013:1590
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 206:1
Sveriges runinskrifter: URR1987;134 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1590