Runhäll UFv1946;258, L2012:510, Täby 660 i Täby, Stockholm
Foto av Runhäll UFv1946;258, L2012:510
Foto av Runhäll UFv1946;258, L2012:510
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ónæmr och Ótryggr och Balli har lyft landmärket till minne av sin far Rauðkárr och skeppet(?) … Véseti snidade, skepp(?) …

Visa originaltolkning och runtext

· uni(m)r · uk · utryk · uk · bali · lata · raisa · mirki · iftʀ · faþur sn · rauþkar · uk skib ' þu-ilia-- (u)isiti · (r)i(s)ti skibi · fa(s)ti

· uni(m)r · uk · utryk · uk · bali · lata · raisa · mirki · iftʀ · faþur sn · rauþkar · uk skib ' þu-ilia-- (u)isiti · (r)i(s)ti skibi · fa(s)ti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runhäll (U FV 1946;258), 2,2 h och 1,15 m br (NV-SÖ). Inskrift (skadad): "Vig och Otrygg och Balle låter resa denna minnesmärket efter sin fader Rodger och skepp...".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kuperad moränhöjd genom vilken berget går i dagen i N. Hagmark.

I N delen av RAÄ-nr Täby 37:1.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.483517
Longitud: 18.014431
Lämnings-ID: L2012:510
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 660
Sveriges runinskrifter: UFv1946;258 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:510