Runhäll UATA4741/44, L2014:8079, Spånga 216:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runhäll UATA4741/44, L2014:8079
Foto av Runhäll UATA4741/44, L2014:8079
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… fick stenen huggen till minne av …

Visa originaltolkning och runtext

… ---(u) ---n · ---(u)a · ifti(ʀ) …--…

… ---(u) ---n · ---(u)a · ifti(ʀ) …--…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i block 1,5x1,2 m (NV-SÖ) och 0,7 m h. På blockets motV sluttande sida är en runristning. Runhöjd 4-6 cm. Delvisimålad. Runslingan är ofullständig och vittrad. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt S-sluttande moränmark. Parkmark

Ca 60 m N om nr 206 och ca 17 m (40cg) om bostadshus

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.404937
Longitud: 17.927653
Lämnings-ID: L2014:8079
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 216:1
Sveriges runinskrifter: UATA4741/44 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8079