Runhäll U99, L2015:5108, Sollentuna 101:1 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runhäll U99, L2015:5108
Foto av Runhäll U99, L2015:5108
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Atfari och Þorgísl lät hugga runorna till minne av Haursi, deras far, och till minne av Víðfari, deras bror."

Visa originaltolkning och runtext

afari × auk × þurkisl × litu × rista × runa × iftir × aursa × faþur sin × auk × iftir × uifara × bruþur sin ×

afari × auk × þurkisl × litu × rista × runa × iftir × aursa × faþur sin × auk × iftir × uifara × bruþur sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll upptagande en yta ca 2,25-1,25 m. Runhöjd 5,5-10 cm. Ristningen mot ÖNÖ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö sluttning av bergrygg med berg i dagen. Skogsmark

55 m N 10cg V om väg

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.46615
Longitud: 17.906886
Lämnings-ID: L2015:5108
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 101:1
Sveriges runinskrifter: U99 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5108