Runhäll U90, L2017:8833, Järfälla 103:1 i Järfälla, Stockholm
Foto av Runhäll U90, L2017:8833
Foto av Runhäll U90, L2017:8833
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Véfríðr lät hugga denna berghäll till minne av sin bror Þerfr; och Mundi till minne av sin släkting genom äktenskap.

Visa originaltolkning och runtext

× uifiriʀ × lit × hkua × ili × þisa × eftiʀ × brþur × sin × þerf × auk × munti × at × mah × sin ×

× uifiriʀ × lit × hkua × ili × þisa × eftiʀ × brþur × sin × þerf × auk × munti × at × mah × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll, upptagande en yta ca 1,60+1,25 m. Runhöjdca 7-8 cm. Ristningen vetter mot N. Färgen nästan helt borta.Nedriven upplysningsskylt. 2) "Uthi Säby skoug en runsteen".Avser troligen samma ristning som nr 1. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N foten av kalkbergsklack. Skogsmark. Gles blandskog. Berghäll,nedre N kanten

7 m S om trädgårdsodling (Ö-V). 1 m S om strövstig

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425561
Longitud: 17.8605
Lämnings-ID: L2017:8833
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 103:1
Sveriges runinskrifter: U90 (Upplands runinskrifter)
Plats: Säby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Ärnfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8833