Runhäll U898, L1941:2755, Uppsala 337:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runhäll U898, L1941:2755
Foto av Runhäll U898, L1941:2755
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Áli/Alli och Jǫfurfast lät göra landmärket till minne av Jarl, deras far, och till minne av Gísl och till minne av Ingimundr. Han, Jarls son, dödades i öster. Œpir ristade."

Visa originaltolkning och runtext

ali ' uk ' iufurfast · litu ' gera ' merki ' iftiʀ iarl faþur sin ' uk ' at ' kisl ' uk ' at ' ikimunt han ' uaʀ ' trebin ' hustr ' sun ' iarls ybiʀ risti

ali ' uk ' iufurfast · litu ' gera ' merki ' iftiʀ iarl faþur sin ' uk ' at ' kisl ' uk ' at ' ikimunt han ' uaʀ ' trebin ' hustr ' sun ' iarls ybiʀ risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll inhuggen i en mot N och NV riktad sluttande, kupig berghäll 5 m lång 3-4 m br. Ristningen är 1,4x1,35 mstor. Inskriften går i slingor och består av runor 9 cm höga. Ejuppmålad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:14 m Ö 20cg S om hörn av kraftledning 80 m NNÖ om NÖ hörnet av ladan och 40 m SV om dikeshörn på fältet. Moränplatå med berg i dagen + hagmark.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.834305
Longitud: 17.601308
Lämnings-ID: L1941:2755
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 337:1
Sveriges runinskrifter: U898 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2755