Runhäll U897, L1941:2756, Uppsala 338:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runhäll U897, L1941:2756
Foto av Runhäll U897, L1941:2756
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigviðr, Gillaugsson, reste runorna till minne av Ragnelfr, hans svärmor."

Visa originaltolkning och runtext

sihuiþr sun · kilauhaʀ ' raisti ' runaʀ ' iftiʀ ' rahnilfi ' sueru sina

sihuiþr sun · kilauhaʀ ' raisti ' runaʀ ' iftiʀ ' rahnilfi ' sueru sina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll. Hällen ca 4x2 m stor. Ristningen är 1,5x0,9 m stor. Runorna är ca 10-12 cm höga. Ristningen är på en mot VSV sluttande berghäll. Ej uppmålad. Delvis överväxt med mossaoch lav. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kanten mot VSV-slänt av moränplatå med berg i dagen, Smalt impediment mellan hagmark och tomtmark.

Ca 35 m N 40cg V om NV hörnet av boningshus och 2 m N om stängsel som skiljer gårdstomten från betesmarken.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.833726
Longitud: 17.601706
Lämnings-ID: L1941:2756
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 338:1
Sveriges runinskrifter: U897 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Granit
Runristare: Sigvid
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2756