Runhäll U879, L1942:4066, Ramsta 59:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runhäll U879, L1942:4066
Foto av Runhäll U879, L1942:4066
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ingivaldr och Sveinn lät hugga denna sten till minne av sin far Hákon.

Visa originaltolkning och runtext

inkiualtr uk suin litu rista stin þina · eftʀ hakun faþur sin

inkiualtr uk suin litu rista stin þina · eftʀ hakun faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i block, ca 4,5x5 m st och ca 4,5 m h. På den sidasom är vänd mot S och även lutar 12-20cg åt S är runor med slingain huggna. Runorna är ca 50 st, har en höjd av 6 cm, huggna på ett 1,7 m br och 1,9 m h område. Där runorna är huggna är stenen rengjord från lavar oh runorna imålade. Buskarna framför stenen ärnerhuggna så att stenen syns till landsvägen Enköping-Uppsala. Flyttblocket ligger vid kanten av en berghäll som stupar brant motmarkytan. Markytan sluttar sedan ca 2 m till åkerkant. Ristningen sitter ca 3,5 m över markytan, och 1 m ovanför flyttblockets nedre kant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Ramsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På berghäll med stup åt S i skogsmark beväxt med barrskog, någram från gammal åker.

12 m NNV om kanten av gammal åker nu betesvall, ca 70 m N 40cg Vom landsvägen Enköping-Uppsala.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Ramsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.788655
Longitud: 17.428289
Lämnings-ID: L1942:4066
Riksantikvarieämbetets ID: Ramsta 59:1
Sveriges runinskrifter: U879 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ramsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4066