Runhäll U870, L1943:4725, Gryta 2:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runhäll U870, L1943:4725
Foto av Runhäll U870, L1943:4725
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... och Óhneigr(?), de lät markera denna sten till minne av Hrókr, deras bror ... Auðbjǫrn(?)/Viðbjǫrn(?) hugga."

Visa originaltolkning och runtext

… …k : onek[ʀ :] (þ)ai[ʀ] (l)itu : marka : stain : þ[insa : at rok br]oþu[r :] (s)[en] … …(þ)biarn : hiu

… …k : onek[ʀ :] (þ)ai[ʀ] (l)itu : marka : stain : þ[insa : at rok br]oþu[r :] (s)[en] … …(þ)biarn : hiu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, i jordfast block, 4,4 x 2,1 m (NNÖ-SSV) och 1,9 m hög. Ristningen vänd mot ÖSÖ.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och onek R de läto rista denna sten efter Rok, sin broder ... Ödbjörn (?) högg."

Skadad 1726.
Skadad och flyttad 1930.
Lagad 1932.
Lagad, rengjord och tätats i sprickor 1974.
Uppmålad 1976.
Uppmålad 2007.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Gryta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.767558
Longitud: 17.388322
Lämnings-ID: L1943:4725
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 2:1
Sveriges runinskrifter: U870 (Upplands runinskrifter)
Plats: Säva
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Finkristallisk granit
Runristare: Vidbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4725