Runhäll U794, L1942:5139, Tillinge 134:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runhäll U794, L1942:5139
Foto av Runhäll U794, L1942:5139
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hans far.

Visa originaltolkning och runtext

+ ik-…þu-… …(r) + faþur + sen +

+ ik-…þu-… …(r) + faþur + sen +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, 1,5-1,2 m å block. Runinskriftens höjd är 9-10 m cmoch blocket vänder ristningsytan mot öster. Ca 1/3 av runrisningen saknas i söder, då blocket är söndervittrat. U794. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack Ö sluttmning av moränrygg. Skogsmark.

5 m SV åkerkant.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.636764
Longitud: 16.967622
Lämnings-ID: L1942:5139
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 134:1
Sveriges runinskrifter: U794 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vindsberga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Ljusröd granit
Runristare: Livsten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5139