Runhäll U791, L1942:5854, Tillinge 19:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runhäll U791, L1942:5854
Foto av Runhäll U791, L1942:5854
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Freysteinn lät hugga stenen och göra bron till minne av Eistulfr, hans son."

Visa originaltolkning och runtext

frysten + lit + a^rka + sten + ʀfti + estulfr + sun sin + yk + bru kera

frysten + lit + a^rka + sten + ʀfti + estulfr + sun sin + yk + bru kera

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristning i block 5,5 m l 3 m h och 3,7 m tj. Runhöjd 5-7 cm. Ristningsytan mot SSÖ. Rev 1980. 2) Älvkvarnsförekomst på runblockets översida o topp, samt på den runristade, SSÖ-sidan (45 procents lutning) (på båda sidor om, samt inom runristnings-ytan) 30 tal gropar. (på hjässe toppen 16 grp (NÖ änden) SV del av ovansidan 2grp, N-delen 1 grp på runristade SSÖ sidan 10-tal grp samt4-5 avlånga (troligen ursprungligen naturbildningar.) Ristningsyta 1,3x0,5 m (på hjässan) Diam 4-8 cm djup 0,5-2,5 cm Ristningsyta(hela ovansidan V:er sluttande 5,2 m x 2,4 Ristningsyta på SSÖ runristade sidan (45cg lutning) 4,3 mx 1,90 (VSV-ÖSÖ) OBS! Flera av groparna på hjässetoppen såväl fördjupade som nyhuggna av lekande barn, boende i grannskapet, enl. uppgifter av vederbörande viduppmätnings tillfället. Flera gropar se också så ut. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654902
Longitud: 16.941578
Lämnings-ID: L1942:5854
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 19:1
Sveriges runinskrifter: U791 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Rödaktig granit
Runristare: Livsten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5854