Runhäll U687, L1942:6554, Skokloster 14:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runhäll U687, L1942:6554
Foto av Runhäll U687, L1942:6554
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Rúna lät göra landmärket till minne av Spjallboði och till minne av Sveinn och till minne av Andvéttr och till minne av Ragnarr, söner till henne och Helgi/Egli/Engli; och Sigríðr till minne av Spjallboði, hennes husbonde. Han dog i Holmgarðr i Ólafrs kyrka. Œpir ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

runa ' lit kiara ' mirki at ' sbialbuþa ' uk ' at ' suain ' uk ' at · antuit ' uk at ' raknaʀ ' suni ' sin ' uk ' ekla ' uk ' siri(þ) ' at ' sbialbuþa ' bonta sin an uaʀ ' tauþr ' i hulmkarþi ' i olafs · kriki ' ubiʀ · risti ' ru

runa ' lit kiara ' mirki at ' sbialbuþa ' uk ' at ' suain ' uk ' at · antuit ' uk at ' raknaʀ ' suni ' sin ' uk ' ekla ' uk ' siri(þ) ' at ' sbialbuþa ' bonta sin an uaʀ ' tauþr ' i hulmkarþi ' i olafs · kriki ' ubiʀ · risti ' ru

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i stenblock. Stenblocket är ca 3,5x2 m och ca 1,8 mh. Ristningen är belägen på blockets NÖ del. Runhöjden är 7-8 cm. Uppmålningen relativt tydlig. Enl uppgift vidgas sprickorna i stenen högst märkbart varje år. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttande blockig moränmark. Hagmark.

9 m S 45cg V om brukningsväg, 5 m NV om träd och 12 m S 20cg Ö om manbyggnadens Ö hörn.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Angående Engla se U 1151.

Vill du se flera runhällar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.711818
Longitud: 17.573791
Lämnings-ID: L1942:6554
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 14:1
Sveriges runinskrifter: U687 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sjusta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Gnejsgranit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Angående Engla se U 1151.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6554