Runhäll U566, L2016:6284, Malsta 11:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runhäll U566, L2016:6284
Foto av Runhäll U566, L2016:6284
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Manni/Máni lät göra landmärket till minne av sina bröder Holti och till minne av Þorkell och till minne av Sjalfi, Sveins söner. Och Œpir ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

m(a)(n)(i) · lit · kera · merki · at · bryþr · sina · hulta · uk · at · þorkil · uk · at · sialfa · suniʀ · suin(s) in u(b)i · ris(t)(i) runa

m(a)(n)(i) · lit · kera · merki · at · bryþr · sina · hulta · uk · at · þorkil · uk · at · sialfa · suniʀ · suin(s) in u(b)i · ris(t)(i) runa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i den nedre delen av tämligen starkt sluttandeberghäll. Ristningsytan är 1,75x1,55 m (NNO-VSV). Runornas höjd8-10,5 cm. Hällen är delvis starkt vittrad och spruken menristningen är ställvis tämligen välbevarad och tydlig. Hällen varvid granskningen helt täckt av ett ispansar, vilket möjliggjordeavritning av runorna. Se avbildningar från Upplands runskrifter ipärmfickan! T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Malsta socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö foten av bergsklack i småkuperat område. Skogsmark (lövskog)

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Samma släkt som på U 565.

Vill du se flera runhällar i Malsta socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.780738
Longitud: 18.624549
Lämnings-ID: L2016:6284
Riksantikvarieämbetets ID: Malsta 11:1
Sveriges runinskrifter: U566 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vällingsö
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Samma släkt som på U 565.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Malsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6284