Runhäll U497, L1943:974, Husby-Långhundra 18:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runhäll U497, L1943:974
Foto av Runhäll U497, L1943:974
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ragnfastr lät hugga berghällen och göra bron till minne av Ingifastr, hans fader, och Ingifríðr, hans moder."

Visa originaltolkning och runtext

ranfast[r] · lit · agua · eli · auk · kera · bru · eftiʀ inkifast · faþur · sin × auk ik[i]friþi · muþur sina

ranfast[r] · lit · agua · eli · auk · kera · bru · eftiʀ inkifast · faþur · sin × auk ik[i]friþi · muþur sina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll, 2,2x1,35 m. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen sluttar och vetter mot NNV.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ragnfast lät hugga hällen och göra bron efter Ingefast, sin fader, och Ingefrid, sin moder."

Uppmålad 1994.

Ristningen rengjord 2020-2021.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttning av berg. Skogsmark.

7 m SSV om åkerkant (VNV-ÖSÖ).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Husby-Långhundra socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.742889
Longitud: 18.037807
Lämnings-ID: L1943:974
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 18:1
Sveriges runinskrifter: U497 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:974