Runhäll U244, L2014:2071, Vallentuna 152:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runhäll U244, L2014:2071
Foto av Runhäll U244, L2014:2071
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Fasti lät hugga stenen till minne av Fastulfr, hans son.

Visa originaltolkning och runtext

fasti ' lit · hkua · stain · iftʀ · fastulf · sun ⁓ sin

fasti ' lit · hkua · stain · iftʀ · fastulf · sun ⁓ sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält, 200x25-100 m (NÖ-SV) bestående av 79 fornlämningar,varav 16 osäkra. Dessa utgöres av 1 hög, 72 runda stensättningar,varav 15 osäkra, 1 oval stensättning, 1 kvadratisk stensättning,3 tresidiga stensättningar, varav 1 osäker, samt 1 runristatblock. Högen är 13 m diam och 1,2 m h. I mitten en grop 7x3 m(N-S) och 0,6 m dj, belägen i gravfältets S del. De rundastensättningarna är 3-10 m diam och 0,1-0,8 m h. Övertorvade medi ytan enstaka till talrika stenar, 0,1-0,5 m st. I någrastensättningar enstaka större block intill 2 m st. Vissastensättningar har kantkedja eller delvis synlig kantkedja,0,2-0,7 m h, av 0,2-1,2 m l stenar. En stensättning, igravfältets NÖ del, har i kantkedjan ett: Runristat block, 1,2 mh, 1,6 m br (N 15cg V-S 15cg Ö) och ca 1 m tj. Ristningsytanvetter åt Ö 15cg N. Runhöjden ca 7 cm. Den ovala stensättningenär 6x4,5 m och 0,3 m h. Övertorvad, med i ytan enstaka stenar,0,1-0,3 m st. I kanten några block, 2,25 respektive 1,25 m st och0,3 m h. Den kvadratiska stensättningen Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergsrygg med moränavlagringar (NÖ-SV). Barr- och lövskog/hagmark

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.554297
Longitud: 17.992223
Lämnings-ID: L2014:2071
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 152:2
Sveriges runinskrifter: U244 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2071