Runhäll U210, L2017:2752, Angarn 73:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runhäll U210, L2017:2752
Foto av Runhäll U210, L2017:2752
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Finnviðr och Holmgeirr lät göra landmärket till minne av Holmgautr, deras far; Heðinvé till minne av hennes husbonde. Œpir högg."

Visa originaltolkning och runtext

finuiþr ' auk ' hulmkaiʀ ' litu ' kera ' merki ⁓ at ⁓ hulmkut ' faþur ⁓ sin ⁓ iþinui ' at ' bonta sin ' ybiʀ ' iak

finuiþr ' auk ' hulmkaiʀ ' litu ' kera ' merki ⁓ at ⁓ hulmkut ' faþur ⁓ sin ⁓ iþinui ' at ' bonta sin ' ybiʀ ' iak

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll 1,5x1,3 m (Ö-V). Runhöjd 7-8 cm. Belägen på hällens ÖNÖ del på den välvda sluttningen. Upplysningstavla 3 m åt NÖ.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Finnvid och Holmger läto göra minnesmärket åt Holmgöt, fin fader, och Hedenvi åt sin make. Öpir högg."

Uppmålad 1972.
Uppmålad 1988.
Uppmålad 2000.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Uppskjutande liten rundad häll i NV sluttande moränmark. Vägkant åkerholme.

7 m N om landsväg.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.53583
Longitud: 18.144514
Lämnings-ID: L2017:2752
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 73:1
Sveriges runinskrifter: U210 (Upplands runinskrifter)
Plats: Åsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2752