Runhäll U163, L2014:155, Täby 54:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runhäll U163, L2014:155
Foto av Runhäll U163, L2014:155
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gamall och Sveinn och Farulfr lät hugga berghällen till minne av Þórir, deras far, och Gamall till minne av hans fosterfader. ...-fastr hugga."

Visa originaltolkning och runtext

k^lamal as^auk^a n^sa^u^kain^fa auk + farulfr + litu + rista × ili tfs^l'fʀ + þuri + ʀ^ufa^kþ^au^mr^a s^lin × auk × kamal × iftiʀ × fusra sin f-str × iaʀk

k^lamal as^auk^a n^sa^u^kain^fa auk + farulfr + litu + rista × ili tfs^l'fʀ + þuri + ʀ^ufa^kþ^au^mr^a s^lin × auk × kamal × iftiʀ × fusra sin f-str × iaʀk

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning 2,55x1,35 m (110-310 gon) i fast häll 4,5x3,5 m och0,3-0,6 m h. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Runhöjd 10 cm. Textenlyder i översättning:"Gammal och Sven och Farulf läto ristahällen efter Tore, sin fader, och Gammal efter sin fosterfader -Fast högg."T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack berghäll i lermark. Impediment i åker

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.477961
Longitud: 18.033971
Lämnings-ID: L2014:155
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 54:1
Sveriges runinskrifter: U163 (Upplands runinskrifter)
Plats: Såsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: -fast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:155