Runhäll U102, L2015:4561, Sollentuna 265:1 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runhäll U102, L2015:4561
Foto av Runhäll U102, L2015:4561
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Kál/Kali lät hugga den här stenplattan till minne av sina två söner, och han och Ingiþóra gjorde en bro - ett stort landmärke för många(?) män."

Visa originaltolkning och runtext

kal|/kal|i| |lit/|l|it hkua heli þisa iftiʀ · suni sina toa · auk þau ikiþora · bʀ- (a)ina kiarþu mukit mirki furiʀ arkum mani

kal|/kal|i| |lit/|l|it hkua heli þisa iftiʀ · suni sina toa · auk þau ikiþora · bʀ- (a)ina kiarþu mukit mirki furiʀ arkum mani

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll 2,40-1,75 m stor (NNÖ-SSV). Runhöjd 7-9cm. Bör bevakas då husbygge pågår omedelbart NV om ristningen! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot NÖ sluttande berghäll. Tomtmark

8 m V om väg och 12 m SÖ om nyuppfört bostadshus

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.45456
Longitud: 17.901342
Lämnings-ID: L2015:4561
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 265:1
Sveriges runinskrifter: U102 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4561