Runhäll U1001, L1942:4061, Rasbo 39:4 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runhäll U1001, L1942:4061
Foto av Runhäll U1001, L1942:4061
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, inmurad i kyrkovägg, 0,5 m h och 1,3 m l (Ö-V) Ristning består av ett skepp.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I kyrkovägg.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.949596
Longitud: 17.879496
Lämnings-ID: L1942:4061
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 39:4
Sveriges runinskrifter: U1001 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4061