Runhäll Sö86, L1983:6882, Västermo 28:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runhäll Sö86, L1983:6882
Foto av Runhäll Sö86, L1983:6882
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åsmund och Fröbjörn lät göra runprydda(?) minnesmärken efter Härbjörn, sin fader.

Visa originaltolkning

: asmuhtr : auk : fraybiurn · litu kera : meki · siʀun · at · herbiurn · faþur : sin :

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i ett jordfast stenblock av rödaktig granit, 5.2x3.5m (SSV-NNÖ) och 2 m h. På ÖSÖ sidan är inristningen 1.8x1.6 m.Runhöjd 7-9 cm.Ristningen är uppmålad och skyltad. Stenen kallades enligtuppgift i litteraturen för Skrifvarsten på 1800-talets slut. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Västermo socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:1.5 m V om åkerkant och 0.5 m N om åkerkant.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Västermo socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.288677
Longitud: 16.107645
Lämnings-ID: L1983:6882
Riksantikvarieämbetets ID: Västermo 28:1
Sveriges runinskrifter: Sö86 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Västermo
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6882