Runhäll Sö39, L1984:8935, Trosa-Vagnhärad 178:2 i Trosa, Södermanland
Foto av Runhäll Sö39, L1984:8935
Foto av Runhäll Sö39, L1984:8935
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Härmod lät hugga efter Bergvid/Barkvid, sin broder. Han drunknade i Livland.

Visa originaltolkning

: hermoþr : lit : hagua : at : barkuiþ : bruþur : sin : h[an] trukn-þi : [a] lf:lanti :

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, ojämn, sprucken granit, 1,2 m h och 1,4 m br (NNV-SSÖ). Ristningen vetter år VSV. Runhöjd 9-13 cm. Ristningen är belägen på utskjutande parti av berget.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V och SV-del av moränhöjd. Skogsmark, blandskog.

10 m SSÖ om runristning (RAÄ-nr Trosa-Vagnhärad 178:1), och 1, 7 m ovanför markytan.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.93363
Longitud: 17.524655
Lämnings-ID: L1984:8935
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 178:2
Sveriges runinskrifter: Sö39 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Åda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Hakon
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:8935