Runhäll Sö332, L1983:3633, Åker 118:1 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runhäll Sö332, L1983:3633
Foto av Runhäll Sö332, L1983:3633
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gudbjörn(?) lät göra dessa märken efter Holmlög, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

…-þb-urn · lit · kira · mirki · þ-si …-… …u-mlaug sun -in

…-þb-urn · lit · kira · mirki · þ-si …-… …u-mlaug sun -in

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 332, rödaktig granit, ca 2 m h, 1,5 m br (vid själva runtavlan 0,8 m , N-S) och 1,5 m tj. Själva runinskriften begränsad till ett område, ca 0,6x0,7 m. Runhöjd ca 8 cm. Ristningen vetter mot Ö.

...-þb-urn * lit * kira * mirki * þ-si ...-... ...u-mlaug sun -in
[Gu]ðb[j]ôrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at H]o[l]mlaug, son [s]inn.
[Gu]ðb[i]orn(?) let gærva mærki þ[e]ssi [at H]o[l]mlaug, sun [s]inn.

Gudbjörn(?) lät göra dessa märken efter Holmlög, sin son.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränkulle, glest bevuxen med blandskog (1957).

3 m V om åkerhörn.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.269582
Longitud: 17.102242
Lämnings-ID: L1983:3633
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 118:1
Sveriges runinskrifter: Sö332 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3633