Runhäll Sö331, L1983:2518, Åker 118:2 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runhäll Sö331, L1983:2518
Foto av Runhäll Sö331, L1983:2518
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Birger(?) och Holma lät göra dessa märken efter Holme, sin gode son, (och efter) Holmvi, sin dotter. Gud hjälpe deras själ.

Visa originaltolkning och runtext

biriʀ · auk · -(u)(l)ma · litu · kera · mari · þisa · at · hulma ·· sun · sin · koþan · hulmnui · tutr sia · kuþ · hialbi · s(i)(l)u · þaiʀa

biriʀ · auk · -(u)(l)ma · litu · kera · mari · þisa · at · hulma ·· sun · sin · koþan · hulmnui · tutr sia · kuþ · hialbi · s(i)(l)u · þaiʀa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 331, svartröd granit, 2 m h, 3 m br (NNV-SSÖ) och ca 1,2 m tj. Själva runinskriften omfattar ca 2x2m st område. Runhöjd ca 8 cm. Ornament finns. Något söndervittrad.

biriR * auk * -(u)(l)ma * litu * kera * mari * þisa * at * hulma ** sun * sin * koþan * hulmnui * tutr sia * kuþ * hialbi * s(i)(l)u * þaiRa
Birgir(?) ok [H]olma létu gera merki þessi at Holma, son sinn góðan, Holmvé, dóttur sína. Guð hjalpi sálu þeira!
BirgiR(?) ok [H]olma letu gærva mærki þessa at Holma, sun sinn goðan, Holmvi, dottur sina. Guð hialpi salu þæiRa!

Birger och Holma läto göra dessa märken efter Holme, sin gode son, (och efter) Holmvi, sin dotter. Gud hjälpe deras själ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränkulle, glest bevuxen med blandskog (1957).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.269614
Longitud: 17.102163
Lämnings-ID: L1983:2518
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 118:2
Sveriges runinskrifter: Sö331 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2518