Runhäll Sö23, L2013:8097, Mörkö 172 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runhäll Sö23, L2013:8097
Foto av Runhäll Sö23, L2013:8097
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning

[inki…a · uk…lar na · k… an · tui ulai · at · re]nta [· ai…oþi · kuþa-t auk… o…]

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runhäll, Sö 23, svårt vittrad. Rester av ristningen finns på en ca 1,2x 0,8 m stor yta på den lodräta brandskadade berget. Idag finns 3 runor kvar ...nta...
Enligt Sörmlands runinskrifter kan inskriften haft följande lydelse:
Ingetora och N.N. och N.N. läto rista(?) efter sin make och broder. Gud hjälpe hans ande och själ.
Runhällen har varit känd sedan 1600-talet men har varit försvunnen ca 200 år innan den återfanns år 2010. (Annan inventering 2017)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Mörkö socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berg i dagen.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Mörkö socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.99769
Longitud: 17.652103
Lämnings-ID: L2013:8097
Riksantikvarieämbetets ID: Mörkö 172
Sveriges runinskrifter: Sö23 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Mörkö
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:8097