Runhäll Sö222, L2015:5960, Sorunda 404:1 i Nynäshamn, Stockholm
Foto av Runhäll Sö222, L2015:5960
Foto av Runhäll Sö222, L2015:5960
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kvick lät hugga denna sten efter Holmfast, [sin] son.

Visa originaltolkning och runtext

·· k--kr lit : (h)akua : sta-n · þina : aftʀr (h)(u)lmf(a)str : sun …

·· k--kr lit : (h)akua : sta-n · þina : aftʀr (h)(u)lmf(a)str : sun …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, på fast häll, 1,4x1,2 m. Runhöjd 11 cm. Hällen utgör den västligaste delen av en längre bergrygg och bildsidan stupar lodrätt mot V.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Sorunda socken i Nynäshamns kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergsida invid landsväg. Skogsmark (barrskog).

1 m NÖ om landsväg (NV-SÖ) och 9 m ÖNÖ om skärningspunkt mellan landsväg och uppfartsväg (NV-SÖ) och (NNÖ-SSV).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.063561
Longitud: 17.805803
Lämnings-ID: L2015:5960
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 404:1
Sveriges runinskrifter: Sö222 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5960