Runhäll Sikahällen, U529, L2017:7792, Frötuna 38:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runhäll Sikahällen, U529, L2017:7792
Foto av Runhäll Sikahällen, U529, L2017:7792
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Run- och bildristning i mot ÖSÖ nästan lodrät stupande bergvägg, 0,63 m hög, 0,7 m bred, belägen 0,9 m över marken. Ristningen består av en närmast kvadratisk ram med runor runt en bildframställning med kyrka och människogestalter, samtliga sedda i profil. Figurristningen synes avbilda en gudstjänst, medan runorna saknar läsbar mening. Enligt Upplands runinskrifter verkar de runliknande tecknen vara någon slags ramfyllnad och sannolikt haft en ornamnetal uppgift.

Skyltad.
Uppmålad 1966.
Uppmålad 1984.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Frötuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berg i Ö-sluttande moränområde. Skogsmark (blandskog)

2 m VSV om brukningsväg

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Frötuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.718748
Longitud: 18.702289
Lämnings-ID: L2017:7792
Riksantikvarieämbetets ID: Frötuna 38:1
Sveriges runinskrifter: U529 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Sikahällen
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Frötuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7792