Runhäll L2017:6778, Frösunda 164 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runhäll L2017:6778
Foto av Runhäll L2017:6778
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, belägen i block, 3x1,5 m (NV-SÖ) och 1,3 m h. Ristningen är anbragt på blockets NÖ, ca 45° lutande översida och är 1,7x1,1 m st. Nu mycket otydlig p.g.a. lavvegetation.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Frösunda socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och N-NÖ-sluttning av moränbunden bergrygg. Hagmark (delvis igenväxande).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Frösunda socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601193
Longitud: 18.139646
Lämnings-ID: L2017:6778
Riksantikvarieämbetets ID: Frösunda 164
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Frösunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6778