Runhäll L1999:5421, Våmhus 46:1 i Mora, Dalarna
Foto av Runhäll L1999:5421
Foto av Runhäll L1999:5421
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Ristningar på berghäll, ca 1,5x1,1 m (NNV-SSÖ) st yta. Ristningarna utgörs av dalrunor, bokstäver, någon figur?, rutor, skärpningsskåror m.m. Årtal mellan 1669 och 1848. För tolkning av runorna, se skannat bokuppslag.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Våmhus socken i Mora kommun (Dalarnas län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av större bergshöjd (Sjurberg), intill bäckravin- Lillkvarnbäcken, Morän-skogsmark.

Ca 800 m ÖNÖ om fäboden Nybolet, och ca 100 m V om Lillkvarnbäcken.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Våmhus socken eller Mora kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.223903
Longitud: 14.192367
Lämnings-ID: L1999:5421
Riksantikvarieämbetets ID: Våmhus 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Dalarna
Kommun: Mora
Socken: Våmhus
Riksantikvarieämbetets information: » L1999:5421