Runhäll L1998:6745, Älvdalen 1027 i Älvdalen, Dalarna
Foto av Runhäll L1998:6745
Foto av Runhäll L1998:6745
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sten, 1,3x0,9 m st med dalrunor och andra ristningar. Ristningen ska vara ca 4 cm h och 1 mm dj. Förutom initialer, AAI, XXI m.m., ska det även ha förekommit dalrunor.
En sten påträffades på ungefär angiven plats men väldigt svårt att avläsa några ristningar på grund av bl a mossa och lavar. Oklart om det är det är samma sten som beskivs. Osäkert också om ristningen påträffades vid granskningstillfället.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Älvdalen socken i Älvdalens kommun (Dalarnas län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö-sluttande gränsmark mellan skog och slåttermark i fäbodtäkt. Öppen igenväxande fäbodvall.

Enligt uppgift på Skog och Historia-blanketten: 10 m N om råsten vid 32:1 Sten i stig mot Lillvallsjön strax innanför gamla gärsgården. Intill ska det finnas rester av en stuga, spisröse.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Älvdalen socken eller Älvdalen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.202098
Longitud: 14.180855
Lämnings-ID: L1998:6745
Riksantikvarieämbetets ID: Älvdalen 1027
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Dalarna
Kommun: Älvdalen
Socken: Älvdalen
Riksantikvarieämbetets information: » L1998:6745