Runhäll L1964:7591, Västra Tunhem 29:2 i Vänersborg, Västra Götaland
Foto av Runhäll L1964:7591
Foto av Runhäll L1964:7591
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, på häll, 0,3x0,2 m st (NNÖ-SSV). Runorna är 7-8 cm h och tolkas som "ANIERS", resp "BAKMAN". För runavskrift, se inskannat bokuppslag under Referenser. Ristningen är belägen på den SÖ-sluttande delen av berghällen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Västra Tunhem socken i Vänersborgs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av låg bergrygg, åkerholme, gårdsplan.

2 m SSÖ om älvkvarnsförekomst (Västra Tunhem 29:1).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Västra Tunhem socken eller Vänersborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.340296
Longitud: 12.378876
Lämnings-ID: L1964:7591
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Tunhem 29:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vänersborg
Socken: Västra Tunhem
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:7591