Runhäll L1950:5082, Torsåker 364:1 i Hofors, Gävleborg
Foto av Runhäll L1950:5082
Foto av Runhäll L1950:5082
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sentida runristning i block, 1,5x1,5 m och 1,5 m h. Ristningsytan vetter mot V och är 0,7 m h och 0,8 m br. Runristningen består av en slinga m 10-12 cm h runor. Ristningen är utförd på 1880-talet. För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag NV-sluttning på V delen av udde utskjutande i sjö. Skogsmark. Lövskog.

25 m SSÖ om vik.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.558473
Longitud: 16.281417
Lämnings-ID: L1950:5082
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 364:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:5082