Runhäll L1950:4496, Valbo 102:1 i Gävle, Gävleborg
Foto av Runhäll L1950:4496
Foto av Runhäll L1950:4496
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sentida runristning i block, 2,5x1,5 m och 1,5 m h. Inskriften vetter mot SSV och lyder: Sixten Lundberg Anno Dei???? (årtalet oläsligt). Släkten Lundberg har varit ägare till Forsbacka och runinskriften ska enligt uppgift ha blivit inhuggen omkring år 1900. För ytterligare information se det inskannade bokupplsaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Valbo socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

VNV, foten av moränhöjd intill och SÖ om bred å/sjö.

0,5 m Ö om stig (N-S) och 30 m NNÖ om kägelbana, 36 m NV om villa.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Valbo socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.612732
Longitud: 16.910294
Lämnings-ID: L1950:4496
Riksantikvarieämbetets ID: Valbo 102:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Gävle
Socken: Valbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:4496